Glossary


English Danish
provider Behandler, Yder
provider_id Ydernummer
data provider It-leverandør, systemleverandør
treatments Behandling
treatment_type_number Ydelsesnummer, varenummer for behandlingstypen
user_expense Patientandel
correction_code Korrektionskode
payment_by_provider Behandler har lagt ud for behandling
use_grant Brug bevilling
invoice Faktura
Invoice_number Fakturanummer, regningsnummer
fi_code Fi-kode, elektronisk indbetalingskort
uuid Unik nøgle for den indberettede regning
treatment_group Hovedgruppe
coverage_group “danmark”s gruppe 1, 2 5 6 (gruppe s)
service_code Betjeningskode
dioptre Dioptri